Karunk több éve részt vesz a Tanuló városok - Tanuló régiók nemzetközi mozgalmát ösztönző kutató-fejlesztő munkákban, s Pécs városában is egyike azon aktoroknak, akik támogatják az egész életen át történő tanulás változatos formáit a különféle tanulói célcsoportok körében, növelve a kulturális részvétel, valamint a hálózati együttműködések arányát. Kihívást jelent az értő közönség kiépítése, az élményszerű tanulás és kultúraközvetítés adekvát formáinak megtalálása.

Világszerte a városok megújítása is egyre inkább támaszkodik a kultúra alapú fejlesztési stratégiákra, a kreatív-kulturális ipar feltételeinek megteremtésére, a demokratikus részvételi városirányítási modellek alkalmazására, amelyek szintén tanulási színtérnek értelmezhetők.

Pécs város imázsát a „kultúra városa” megnevezés felvállalása is jelzi.

Mit jelent ez a városfejlesztéshez kapcsolható helyi kultúrpolitikai gyakorlatban? Mik a tanulságok, melyek a jó gyakorlatok, melyek a megoldandók? Mi működik, mi nem? Melyek a kritikus sikertényezők? Mennyire képezi a  fenntartható fejlődés negyedik pillérét a kultúra a városunkban az ökológiai, a szociális és a gazdasági dimenzió mellett?  Hogyan alakul a  gyakorlatban az európai, a nemzeti és a helyi szakpolitikák egyensúlya ? Milyen együttműködési hálók alakultak ki, s melyek lennének kívánatosak? Hogyan hatnak a nagy kulturális események hosszabb  távon? Milyen új egyéni és közösségi igények jelentkeznek? Melyek a korlátok?

Erről cserélnek eszmét a pécsi kulturális szakemberek 2015. május 12-én, a FEEK-en, 10-17 óra között, amely egy nemzetközi workshop-sorozat részeként szerveződik.

Az UNESCO és az OECD támogatását élvező Pascal Observatory szervezet Östersund, Glasgow, Catania és Pécs városának kulturális szakembereitől várja azon kultúrpolitikai  orientációkat, iniciatívákat, amelyek a fenntartható tanuló város praxisát erősítik a Cultural Policies and Activities for Sustainable Learning Cities, Communities, and Regions hálózat keretében.